Bo Bennerfelt och Ulf spelear för första gången tillsammans.-79 eller -80.