Cross Country Band år -95.
Från vänster: Ulf,Jan,Magnus,Thomas,
Marléne och Ronny.